Väärtused

Meie väärtused

  • Üheks meie põhiväärtuseks ja teiste väärtuste aluseks on  ausus ja usaldus, mis loovad tugeva pinnase inimlikuks suhtluseks.
  • Oma professionaalsuse ja pädevuse oma ametis on iga meie personali liige omandanud aastatepikkuse kogemusega. Meie töötajad on sellesse töösse investeerinud palju oma väärtuslikku aega ja kogu tähelepanu.
  • Meie diskreetsus ja lugupidamine teiste vastu on õpitud kodus, koolis ja inimsuhetes ning me kanname selle edasi ka oma töös, olles lugupidavad üksteise vastu ning diskreetsed oma igapäevatöös.
  • Meie  pühendumus pisiasjadesse ja töösse on individuaalselt iga personaliliikme loomuses. Me pühendume detilidesse ja eripäradesse, võttes igat inimest kui erakordset ja ainulaadset indiviidi.
  • Meie personaalne lähenemine on igapäevane kaasaskäiv meeldiv ülesanne, mida peame oma töö spetsiifikaks ja erialaseks oskuseks.
  • Meie inimsallivust hindab ettevõtte meeskond kõrgelt. Me armastame, hingeõilsust ning rahulolevaid ja õnnelikke inimesi. Tahe luua ja kasvatada sarnaseid inimesi oma meeskonna kõrvale ongi meie panus ühiskonda ja inimsuhete arengusse.